Schopenhauer in 90 minuten

Paul Strathern

Paperback

64 pagina's
ISBN:

€   7,90

Arthur Schopenhauer (1788-1860), werd geboren in Danzig. Hij studeerde natuurkunde en geschiedenis en filosofie in Göttingen. Naast Kant heeft ook de Oosterse wijsbegeerte een blijvende stempel op zijn denken gezet.
In 1819 verscheen zijn belangrijkste werk Die Welt als Wille und Vorstellung waar hij later nog allerlei aanhangsels aan toe voegde. In 1820 vestigde hij zich als docent in Berlijn. Pas tegen het eind van zijn leven verwierf Schopenhauer bekendheid. Aan het eind van de negentiende en twintigste eeuw behoorde hij tot de meest gelezen filosofen. Zijn invloed is vooral groot geweest op kunstenaars (Wagner, Mann), filosofen (Nietzsche, Wittgenstein) en psychologen (Freud).