Poëzie

 • De sonnetten van de kleine waanzin

  Hans Andreus

  Tiende afzonderlijke druk, voorwoord van Arjan Peters en nawoord van Jan van der Vegt

 • Ik hoor het licht

  Hans Andreus

  Decennia lang al genieten veel mensen van de gedichten van Hans Andreus. De kracht van deze poëzie schuilt in de muzikale taal die de zwaarte van het bestaan probeert op te heffen, die het licht zoekt, telkens weer.

 • Voor een dag van morgen

  Bloemlezing van de mooiste gedichten uit De Windroos

 • Je bent zo mooi anders

  Je bent zo
  mooi
  anders
  dan ik,

  natuurlijk
  niet meer of
  minder
  maar

  zo mooi
  anders,

  ik zou je
  nooit

  anders dan
  anders willen. Naast de bekende liefdesgedichten zoals ‘Voor een dag van morgen’, ‘Ik heb je liever’ en ‘Je bent zo’, bevat deze bloemlezing ook liefdevolle observaties en gedichten over afscheid nemen. De poëzie van Hans Andreus (1926-1977) zindert van emotie en is opvallend in eenvoud en zeggingskracht.