Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt
  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website

Gebruik Uitgeverij Holland website

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Uitgeverij Holland en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Uitgeverij Holland verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Uitgeverij Holland behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Uitgeverij Holland verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, aanmelding voor de nieuwsbrief en bij bezoek aan activiteiten van Uitgeverij Holland. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie en kunnen daarnaast gebruikt worden om betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten en dienstverlening van uitgeverij Holland.

Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Dit kan door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht. Het is ook mogelijk om dit in een e-mail bericht aan uitgeverij Holland kenbaar te maken, stuurt u dit e-mail bericht naar info@uitgeverijholland.nl. Uitgeverij Holland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.